Hvordan kan jeg slå testingen av og på?

På WithLove kan du slå tekstingen av eller på for filmer og serier. Følg disse trinnene for å slå teksting på eller av:


1. Start først filmen eller serien du vil se.

2. Nederst til høyre på videoskjermen er det noen knapper. Klikk på venstre knapp som ser ut som en snakkeboble. En meny vises da.

3. Velg i menyen om du vil slå teksting på eller av.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.