Hvordan bruker jeg teksting?

Alle utenlandske filmer eller serier er tekstet hos WithLove. Følg de neste trinnene for å slå på teksting:


1. Start først filmen eller serien du vil se.

2. Nederst til høyre på skjermen er det noen knapper. Klikk på venstre knapp som ser ut som en snakkeboble. En meny vises da.

3. Velg i menyen om du vil aktivere teksting.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.